ויקטוריה/ירדנה

עגבניות אשכול מתאימות לשתילות הסתיו הקרוב.