מוצר חדש

רוקסטאר – תכשיר אזוקסיסטרובין מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת מגוון מחלות צמחים, במטעים, ירקות, גד”ש ופרדס.