צ’רי מרטי

מכיל ליקופן העשוי להקטין את הסיכון ללקות במחלות לב.