בונגרו Bongro

מווסת צמיחה המכיל ציטוקינין סינתטי, לויסות את הגידול, להגדלת היבול, להגדלת הפרי, להקדמת הבשלה ולשיפור איכות הפרי באגס, תפוח, אפרסמון, אבוקדו ומנגו.