ויקטוריה

עגבנית אשכול לעונת שתילה אביב וסתיו, חנטת חום מעולה,יבול גבוה, חיי מדף פרי ושידרה מצויינים, מתאימה למחזור גידול ארוך, טעם מעולה, תאחיזת אשכול מעולה, משקל הפרי 140-160 גרם סבילויות  TMV, N, TSWV, F2 סרטון