ירדנה

עגבנית אשכול לעונת שתילה אביב וסתיו, חנטה מעולה,פרי גדול, יבול גבוה, חיי מדף פרי ושידרה מצוינים, מתאימה למחזור גידול ארוך, טעם מעולה, תאחיזת אשכול מעולה, משקל הפרי 160-180 גרם
סבילויות  TMV, V, F2 סרטון