Protecta Side Kick פרוטקטה 6

תחנת האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח ופתיחה רק בעזרת מפתח. פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה וקיבוע התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה. מאפשרת הנחת מלכודת T-REX ללכידת חולדות בתוכה. מיועדת לאתרים בהם יש איסור להכנסת קוטלי מכרסמים כימיים.