רימילור אשכול RimiLur Eshkol

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי עש האשכול. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי העש לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופ…

אקסמייט Xmite

אקסמייט לקטילת אקריות. יעיל בקטילת כל דרגות האקריות. אינו פוגע באויבים טבעיים ומתאים להדברה משולבת. לשימוש בירקות, במטעים, בתבלינים…

ספסן-גן Safsan

ספסן גן, פתיון גרגרי לקטילת זחלי פרודניה לפיגמה ואגרוטיס, ערצבים, חגבים ותולעת הגדוד האמיתית בירקות, גידולי מספוא ותעשיה, מטעים, גפן…

הומגרה Humagra

תכשיר הזנה טבעי המכיל חומצה הומית. לשיפור הייבול ורמת הבריקס, להמרצת צמיחה וריכוך הקרקע. מגביר יעילות חומרי הזנה ומשפר קליטה של מינרלים…

בונגרו Bongro

מווסת צמיחה המכיל ציטוקינין סינתטי, לויסות את הגידול, להגדלת היבול, להגדלת הפרי, להקדמת הבשלה ולשיפור איכות הפרי באגס, תפוח, אפרסמון,…

רוקסטאר RockStar

תכשיר אזוקסיסטרובין מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת מגוון מחלות צמחים, במטעים, ירקות, גד"ש ופרדס.