Products

שידו Shido

תכשיר מקבוצה חדשה של חומרי הדברה למניעה וקטילת מחלות במטעים, גפן וירקות.

רוקסטאר RockStar

תכשיר אזוקסיסטרובין מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת מגוון מחלות צמחים, במטעים, ירקות, גד"ש ופרדס.

פנסיל T Pensil

משחת עצים המכילה קוטל פיטריות לטיפול בפצעי גיזום ופצעים אחרים במטע התפוח ובהדרים.

פונגורן Funguran

תכשיר נחושת הידרוקסיד לקטילת מחלות בירקות, מטעים, גפן ופרדס. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

קופ 50 Copp

תכשיר נחושת אוקסיד לקטילת עין הטווס בזית וכימשון בתפו"א ועגבניה. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית