Products

ספיר Sapir

תכשיר פירטרואידי (סיפרמטרין) בתוספת סנרגיסט בתוארית ייחודית-מיקרו אמולסיה דלת ריח על בסיס מים. להדברת טווח רחב של חרקים זוחלים ומעופפים.…

רימקס Rimex

תכשיר פירטרואידי (פרמטרין) בתוארית אבקה רטיבה, להדברת זבובים, יתושים, תיקנים, נמלים ופרוקי רגלים אחרים.

סיפרימי Siperimi

תכשיר פירטרואידי (סיפרמטרין) בתוארית אבקה רטיבה לדילול במים, להדברת חרקים מעופפים: זבובים, יתושים ולהדברת חרקים זוחלים: תיקנים, נמלים…

שמן 10 Oil

קוטל זחלי יתושים, מצטיין ביעילותו בקטילת כל דרגות הזחלים והגלמים, פועל באופן מכני ומונע אפשרות לפיתוח תנגודת.