רימיטרפ Rimitrap

מלכודת דבק צהובה ללכידת זבוב הזית, זבובונים, עשים למיניהם וכנימות בפלפל. רימיטרפ הינה בצבע ספקטרום ייחודי שנמצא מושך במיוחד והדבק המיוחד לוכד למשך זמן ממושך.
מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית