Products

שידו Shido

תכשיר מקבוצה חדשה של חומרי הדברה למניעה וקטילת מחלות במטעים, גפן וירקות.

רינגו Ringo

תכשיר מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת מחלות בירקות, מטעים וגפן.

פנסיל T Pensil

משחת עצים המכילה קוטל פיטריות לטיפול בפצעי גיזום ופצעים אחרים במטע התפוח ובהדרים.

פונגורן Funguran

תכשיר נחושת הידרוקסיד לקטילת מחלות בירקות, מטעים, גפן ופרדס. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

מיקרוטיול Microthiol

תכשיר גופרית, נוח לשימוש, לקטילת אקרית החלודה של ההדר בהדרים. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

מרק בורדו אולטרא Marak Bordeaux Ultra

לקטילת טווח רחב של מחלות במטעים, גפן, הדרים, ירקות ותבלינים. מכיל את הקומפלקס הייחודי הקיים במרק בורדו הקלאסי אך בריכוז גבוה יותר. התכשיר…