Products

Protecta KL פרוטקטה KL

תחנת האכלה לעכברים מפלסטיק קשיח, עם מנגנון פתיחה בטיחותי לידיים.

Perotecta evo פרוטקטה evo

תחנת האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח ,פתיחה מהירה בעזרת מפתח. פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה וקיבוע התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה. מאפשרת הנחת…