Products

רטרים בלוק Ratrim Block

תכשיר ברומאדיאולון בצורת בלוק רב עוצמה במשיכתו לקטילת חולדות ועכברים במבני המשק החקלאי.

רוש 80 Rosh

להדברת עכברי שדה וחולד בגידולים חקלאיים. השימוש מותנה בהיתר מיוחד ממשרד החקלאות.  לינק לטופס הזמנה מקוון 

סולו בלוק Solo Blox

תכשיר ברודיפאקום בצורת בלוק בעל כושר משיכה גבוה לקטילת חולדות ועכברים במבני המשק החקלאי.

סולו בלוק Solo Block

תכשיר מוכן לשימוש המכיל אנטיקואגולנט (מונע קרישת דם), ברודיפאקום, ופתיון ייחודי בעל כושר משיכה גדול. בתכשיר מופיע בצורת בלוק המגדילה…

רטרים נוזל Ratrim Liquid

תרכיז נוזלי המכיל ברומדיאלון ומיועד להכנת פתיונות מוצקים לקטילת עכברים וחולדות.

רטרים אבקה ratrim powder

אבקה מרוכזת המכילה ברומדיאלון, להכנת פיתיונות ולאיבוק מחילות להדברת חולדות ועכברים. השימוש באיבוק מוגבל (!) ראה תוית מעודכנת.

רטרים בלוק Ratrim Block

תכשיר אנטיקואגולנטי (מונע קרישת דם) המכיל ברומדיאלון, מוכן לשימוש בצורת בלוק המגדילה את שטח הכרסום. הפתיון בתכשיר הינו רב עוצמה במשיכתו.…

רטרים פסטה Ratrim Paste

פיתיון בצורת פסטה, רב עוצמה במשיכתו המכיל ברודיפאקום, לקטילת עכברים וחולדות בהאכלה אחת.