אוגדן התוויות (להורדה)

קוטלי פטריות וחיידים
עמודים 21-28

קוטלי חרקים אקריות וחלזונות
עמודים 1-20

זרעים
עמודים 51-55

לשימוש בבית ובמשק החקלאי
עמודים 41-49

אחרים
עמודים 29-40