מזיקים ומחלות

אקרית אדומה מצויה- מזיק פוליפגי בירקות, מטעים וגידולי שדה, הגורם נזק כבד לצמח עד כדי התיבשות מוחלטת ופגיעה קשה באיכות הפירות וכמותו. קטילת המזיק תתבצע ביעילות ע”י תכשיר האקסמייט, תכשיר מקבוצה כימית יחודית, הקוטל את כול דרגות האקרית (ביצים, נמפות ובוגרות) ואינו פוגע באוייבים טבעיים. לשימוש בטוח ונכון, ראה תוית מעודכנת של התכשיר.

עין טווס- בזיתים, המחלה נגרמת מפטריה המצויה בקרקע ועקב הגשמים מתפתחת ומתפשטת על  נוף העץ בזנים הרגישים לפטריה וגורמת להדבקתו. לאחר ההדבקה נוצרים על העלים כתמים בצורה מעוגלת, התיבשות של חלק העלה ובמקרים קשים התיבשות של כל העלה ולנשירתו. לקטילת המחלה  מרק בורדו אולטרא הינו תכשיר המכיל את הקומפלקס הייחודי הקיים במרק בורדו הקלאסי אך בריכוז גבוה יותר. התכשיר בעל תוארית ייחודית, המתמוססת בקלות, אינו גורם לסתימות בפומיות או נזק למרסס. התכשיר בטוח בריסוס גם על הנוף. מורשה לשימוש גם בחקלאות האורגנית. לקטילה יעילה ניתן להשתמש בתכשיר קופ 50 לשימוש בטוח ונכון, ראה תוית מעודכנת של התכשיר.

רקבון חום- המחלה נגרמת מפטריה המצויה בקרקע ועקב הגשמים או ההשקיה מותזת על חלקו התחתון נוף העץ וגורמת להדבקתו. לאחר ההדבקה נוצרים על הפירות כתמים המורידים את איכות הפרי וגורמים לריקבון ולנשירה. לקטילת המחלה מרק בורדו אולטרא הינו תכשיר המכיל את הקומפלקס הייחודי הקיים במרק בורדו הקלאסי אך בריכוז גבוה יותר. התכשיר בעל תוארית ייחודית, המתמוססת בקלות, אינו גורם לסתימות בפומיות או נזק למרסס ובטוח בריסוס גם על הנוף. מורשה לשימוש גם בחקלאות האורגנית לשימוש בטוח ונכון, ראה תוית מעודכנת של התכשיר.

זבוב הזית- מזיק המטיל את ביציו בפרי הזית וגורם לירידת איכותו ולנשירת הפרי עקב התפתח הרימה בפרי. ללכידת המזיק יש להשתמש בלוחיות רימיטרפ שהינן לוחיות הדבק הצהובות היחידות עם רישוי משרד החקלאות. לשימוש בטוח ונכון, ראה תוית מעודכנת של התכשיר.

פרודניה- מזיק פוליפגי בירקות וגידולי שדה, דרגות הזחל של המזיק גורמות לנזק כבד לצמח ע”י אכילה של עלוות הצמח ופגיעה קשה באיכות הפירות וכמותם. קטילת המזיק תתבצע ביעילות ע”י תכשיר הספסן הקוטל את זחלי המזיק בגדלים השונים. התכשיר אינו בא במגע עם החלקים האכילים של הצמח ולכן בשימוש ע”פ הוראות התוית, אין חשש משאריות חומרי הדברה בתוצרת, כמו כן אינו פוגע באויבים טבעיים. לשימוש בטוח ונכון, ראה תוית מעודכנת של התכשיר.

מחלות ומזיקים נוספים בעונת הסתיו: הקימחון לסוגיו, חילדון, אקרית מזרחית, עש היסמין, כנימות עלה, כנימות מגן, תריפסים והמנהדר.

תכשיר הזנה כללי- כאשר הטמפרטורות הקרקע והאויר יורדות, יש צורך להגביר את יעילות חומרי ההזנה ושיפור קליטת המינרלים, לשם המרצת הצמיחה וריכוך הקרקע, לקבלת שיפור כמות היבול ואיכותו. פעולות אילו יתבצעו ביעילות ע”י התכשיר הומגרה. לשימוש בטוח ונכון, ראה תוית מעודכנת של התכשיר.