אתילן

האתילן הינו הורמון הבשלה, הגורם למרבית הפירות והירקות להתקלקל, ועשוי לגרום להפרעות באחסון, לגרום לקלקול של הפרי המאוחסן, פחת גבוה ופסולת שאינה ראויה לשיווק.