אודם

לקטילת תיקנים נמלים וחרקים זוחלים אחרים

תכשיר המכיל שילוב מנצח של 4% ביפנטרין

(פרטרואיד) ו-5% אימידאקלופריד (נאוניקוטאיד) על בסיס מים.

זוחלים: תיקנים, נמלים, , וחרקים זוחלים אחרים.ללא ריח ,שעה כניסה למקום המטופל.