אודם

לקטילת תיקנים נמלים וחרקים זוחלים אחרים, לקטילת יתושים בוגרים.

תכשיר המכיל שילוב מנצח של 4% ביפנטרין

(פרטרואיד) ו-5% אימידאקלופריד (נאוניקוטאיד) על בסיס מים.

זוחלים: תיקנים, נמלים, וחרקים זוחלים אחרים.
חרקים: יתושים בוגרים.
ללא ריח ,שעה כניסה למקום המטופל.