בזלת Bazelet

פתיון גרגרי אטרקטיבי לקטילת נמלים כולל נמלת האש הקטנה. הנמלים מביאות את הפיתיון לתוך הקן ומאכילות את אוכלוסיית הקן ואת המלכה. בזלת מכילה קוטל חרקים הידרומטילנון בתוספת מג”ח IGR. שילוב החומרים גורם להשמדת הקן.