למבדה סטאר Lambada Star

תכשיר מיקרוקפסולרי לקטילת נמלים, פשפש מיטה, פרעושים, תיקנים וחרקים זוחלים אחרים. מכיל פירטרואיד חדשני (למבדה סיהלוטרין) בתוארית מיוחדת “תרחיף קפסולות” דלת ריח על בסיס מים, לטיפול יעיל ונכון לטווח ארוך. כניסה לשטח המטופל מותרת כעבור שעתיים.