סיפרימי Siperimi

תכשיר פירטרואידי (סיפרמטרין) בתוארית אבקה רטיבה לדילול במים, להדברת חרקים מעופפים: זבובים, יתושים ולהדברת חרקים זוחלים: תיקנים, נמלים ועוד. מצטיין בקטילה יעילה לאורך זמן.