ספיר Sapir

תכשיר פירטרואידי (סיפרמטרין) בתוספת סנרגיסט בתוארית ייחודית-מיקרו אמולסיה דלת ריח על בסיס מים. להדברת טווח רחב של חרקים זוחלים ומעופפים. ניתן להיכנס לאזור המרוסס לאחר התייבשות התרסיס (אחרי שעה לפחות).