פלדין Paladin

לקטילת פגעי קרקע. מיועד ליישום דרך מערכת הטיפטוף, בחממות ובשטח הפתוח. פלדין יקטול את הנגעים הקיימים בקרקע בזמן היישום ורק בבצל ההרטבה (מקום הגעת התכשיר עם המים). פלדין יעיל לקטילת נמטודות עפצים ופוזריום של המלפפון. עיכוב והפחתת עשבים המצוינים בתווית.