רטרים בלוק Ratrim Block

תכשיר אנטיקואגולנטי (מונע קרישת דם) המכיל ברומדיאלון, מוכן לשימוש בצורת בלוק המגדילה את שטח הכרסום. הפתיון בתכשיר הינו רב עוצמה במשיכתו. מיועד לקטילת עכברים וחולדות.