רימילור טוטה

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי טוטה אבסולוטה (עש העגבנייה). הפרומון שמתנדף, גורם לזכרי העש לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופל.