Perotecta evo פרוטקטה evo

תחנת האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח ,פתיחה מהירה בעזרת מפתח. פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה וקיבוע התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה.

מאפשרת הנחת מלכודות T-REX ללכידת חולדות בתוכה ,בעלת 4 שיפודים המאפשרים הצבת 8 בלוקים לקטילת מכרסמים בבטחה.