Protecta Express פרוטקטה אקספרס

פרוטקטה אקספרס הינה תחנת האכלה איכותית המכילה בתוכה בלוק בטון המאפשר להניחה במקום הבעיה ללא צורך בקיבוע.
תחנה בעלת דירוג טריפל A של המשרד לאיכות הסביבה האמריקאי.