Protecta Rock פרוטקטה סלע

פרוטקטה סלע הינה תחנת האכלה המדמה סלע ומיועדת להצבה בגינות ובשטחים ציבוריים, תחנת האכלה זו משתלבת בנוף ואינה מעוררת תשומת לב. פרוטקטה סלע תחנה גדולה בצורת סלע היכולה להכיל כמות של 8 בלוקים. מיועדת למקומות שבהם לא נרצה שיבחינו בתחנה כמו גני אירועים, שמורות טבע וגינות.