אופיר

עגבנית צ’רי אשכול לעונת שתילה אביב וסתיו, חיי מדף שדרה ופרי ארוכים, איכות טעם מעולה, בריקס גבוה,אשכול מסודר, תאחיזת אשכול מעולה, ניצפה אילוח נמוך בפעילות אקריות בהשוואה לזנים אחרים, משקל הפרי 25-30 גרם. סבילויות  TMV, N, V, F2 סרטון