אתילן

האתילן הינו הורמון הבשלה, הגורם למרבית הפירות והירקות להתקלקל, ועשוי לגרום להפרעות באחסון, לגרום לקלקול של הפרי המאוחסן, פחת גבוה ופסולת…

SmartFresh

"רימי" משתמשת בטכנולוגיה SmartFresh , טכנולוגיה זו באה לשמר את איכות הפרי בעת הוצאתו מהאחסון, בגין השימוש בטכנולוגיה זו נמנע פחת של 10% בפרי