העונה בעיצומה

בימים אלה, בבתי אריזה רבים מיישמים את הטכנולוגיה החדשנית SmartFresh . טכנולוגיה זו באה לשמר את איכות הפרי בעת הוצאתו מהאחסון, ובכך נמנע פחת של 10% בפרי.