טוני 6170

עגבנית צ’רי מיני-מידי פלאם לעונת שתילה כל השנה, צמח חזק מאופיין ביבול גבוה מאוד, פרי בצורת תמר-לב, מוצקות גבוהה וחיי מדף ארוכים, לקטיף בודד, ממולץ גם לגידול בשטחים פתוחים בהדליה ספרדית.
סבילויות  TMV, V, F2, Ne, TYLCV