לוטם

צ'רי לוטם

עגבנית צ’רי אשכול לעונת שתילה כל השנה, נמרץ, צמח פתוח, צבע אדום עז, טעים ועתיר יבול, פרי גדול, סביל לסידוקים ופיצוצים
סבילויות  ToMV, TY13, F2, N