ליה 678

עגבנית צ’רי מיניפלאם צהובה לעונת שתילה כל השנה, צבע צהוב לימוני, צמח חזק, יבול גבוה, נקטף הקלות עם העוקץ, פרי רגולרי ויפה