מיכאלה

עגבנית אשכול  לעונת שתילה סתיו ואביב, יבול גבוה, , מתאימה למחזור גידול ארוך, פרי יפה בעל צבע אדום ועז, משקל הפרי 140-160 גרם סבילויות  TMV, N, TYLCV, F2