סופר איימי

עגבנית צ’רי תמר מטיפוס סנטה לעונת שתילה כל השנה, ובמיוחד לגידול קיץ, מאופיין בצמח חזק ועלוותי, חנטות חום וקור מעולות, פרי מתוק, צבע אדום עז, מוצקות טובה וחיי מדף ארוכים, ניתן לקטיף גם באשכול.
סבילויות  TMV, TY