פלפלי בוטיק צבעוניים

פלפלי מיני אדומים כתומים וצהובים לעונת שתילה כל השנה. פירות קטנים איכותיים, חיי מדף מעולים, עתירי יבול.