רותם

צרי רותם

עגבנית צ’רי אשכול לעונת שתילה כל השנה, צבע אדום עז, בכיר ונמרץ, טעים ועתיר יבול, מתאים לייצוא, סביל לסידוקים ופיצוצים
סבילויות  ToMV, TY13, F2, N סרטון