שרית 65047

עגבנית צ’רי מיניפלאם כתומה-צהובה לעונת שתילה כל השנה, צבע כתום-צהוב, צמח חזק, יבול גבוה, נקטף בקלות עם העוקץ, פרי יפה