Datex דטקס בלוק

בלוק לניטור מכרסמים. אינו מכיל רעל. לאיתור פעילות מכרסמים, מכיל חומר פלורוסנטי (שצובע את הפרשות המכרסמים) המאפשר זיהוי קל ומהיר להימצאותם של המכרסמים בשטח. מיועד למפעלי מזון, תרופות, ומקומות רגישים שאין אפשרות לשימוש ברעלים.