, ,

ביובאג – biobug

תרסיס מוכן לשימוש לקטילת תיקנים ,נמלים וחרקים מעופפים בריסוס ישיר. מורכב משמני צמחים טבעיים
, ,

ביופליי – Biofly

תרסיס מוכן לשימוש לקטילת יתושים ,זבובים וחרקים מעופפים בריסוס ישיר. מורכב משמני צמחים טבעיים

רימילור טוטה

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי טוטה אבסולוטה (עש העגבנייה). הפרומון שמתנדף, גורם לזכרי העש לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות…

ביווריה

ביווריה הינו תכשיר לקטילת מיגון חרקים. התכשיר מכיל פטריה אנטומופתוגנית, Beauveria bassiana , הקטלנית לדרגות התפתחות שונות של החרקים. ביווריה…

שידו Shido

תכשיר מקבוצה חדשה של חומרי הדברה למניעה וקטילת מחלות במטעים, גפן וירקות.

טופגריין TopGrain

פיתיון אטרקטיבי לקטילת נמלת האש ונמלים אחרות. הנמלים נושאות את הפיתיון לקן, המלכה והאוכלוסייה נפגעים והקן מושמד. מידע נוסף

רימילור סס נמר RimiLur Sas Hanamer

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי סס הנמר. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי סס הנמר לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המט…

רימילור אשכול RimiLur Eshkol

נדיפית המכילה פרומון לבלבול זכרי עש האשכול. הפרומון שמתנדף גורם לזכרי העש לקושי במציאת הנקבה ועקב כך להפחתה בהזדווגויות בשטח המטופ…

הרויסטה Harvista

תכשיר 1-MCP לריסוס לפני קטיף לעיכוב תהליכים הקשורים לפעילות האתילן במטע.

סיפרין Siperin 20

סיפרין 20 מיועד לקטילת מגוון גדול של מזיקים בגד"ש, ירקות ומטעים.