Tag Archive for: catch

Protecta Rock פרוטקטה סלע

פרוטקטה סלע הינה תחנת האכלה המדמה סלע ומיועדת להצבה בגינות ובשטחים ציבוריים, תחנת האכלה זו משתלבת בנוף ואינה מעוררת תשומת לב. פרוטקטה…

Perotecta evo פרוטקטה evo

תחנת האכלה לחולדות מפלסטיק קשיח ,פתיחה מהירה בעזרת מפתח. פתיחת הדלת מהצד מאפשרת הצמדה וקיבוע התחנה אל קיר המבנה ללא מגבלה. מאפשרת הנחת…

Protecta Evo Ciruit פרוטקטה חשמל

פרוטקטה חשמל הינה תחנה גדולה בצורת קופסת חשמל היכולה להכיל כמות של 8 בלוקים. מיועדת למקומות שבהם לא נרצה שיבחינו בתחנה. סירטון הסבר…