Tag Archive for: farmanimals

לידר Lider

תכשיר לקטילת פרעושים במבני משק חקלאי .מכיל מווסת גדילה לקטילת דרגות צעירות.

ריאל Real

תכשיר לקטילת פרעושים ,קרציות ,זבובים ויתושים במשק החי.

דינופליי וטרינרי Dinofly VET

אבקה מסיסה לקטילת זבובים בוגרים. מכיל ניאוניקוטינואיד. ליישום בריסוס או במריחה.  

כינמין Kinamin

אבקה מוכנה לשימוש לקטילת טפילים חיצוניים בתרנגולות מטילות. טיפול חד פעמי קוטל כינים, קרדית העוף הצפונית, הטרופית וקרדית הנוצה.

קוויק סטרייק QuickStrike

פיתיון גרגרי מוכן לשימוש המכיל 0.5% ניאוניקוטינואיד ופרומון משיכה לזבובים. לקטילת זבובים בוגרים מחוץ למבני משק.  

רימול 90 גרגרי Rimol 90

תכשיר גרגרי מוכן לשימוש המכיל מג"ח IGR לקטילת רימות זבובים וזחלי פרעושים במוקדי דגירה ולמניעת גיחת הבוגרים מהגלמים.