Products

פורסטאר Fourstar

תכשיר מיקרוביאלי בצורת בלוק לקטילת זחלי יתושים במקווי מים נקיים ובעלי עומס אורגני רב. התכשיר מכיל שתי סוגי בצליוס המונעים התפתחות תנגודת.…

אקואטיין Aquatain

תכשיר סיליקוני ייחודי המשמש לקטילת זחלי יתושים במקווי מים ונחלים. התכשיר קוטל את זחלי היתושים באופן מכני ע"י יצירת קרום סיליקוני חד שכבתי…

סיפרין Siperin 20

סיפרין 20 מיועד לקטילת מגוון גדול של מזיקים בגד"ש, ירקות ומטעים.

אקסמייט Xmite

אקסמייט לקטילת אקריות. יעיל בקטילת כל דרגות האקריות. אינו פוגע באויבים טבעיים ומתאים להדברה משולבת. לשימוש בירקות, במטעים, בתבלינים…

פנפוס Pennphos

קוטל נמלים במטעים, בפרדס ובגפן בתוארית מיקרוקפסולרית המאפשרת פעילות ארוכת טווח.

ספסן 515 Safsan

פתיון גרגרי מוכן לשימוש לקטילת זחלי פרודניה, לפיגמה ואגרוטיס הגדולים מ- 5 מ"מ, ערצבים, חגבים ותולעת הגדוד האמיתית. לשימוש בירקות, גד"ש,…

ספסן 1015 Safsan

פתיון גרגרי קטן במיוחד, מוכן לשימוש,  לקטילת זחלי פרודניה, לפיגמה ואגרוטיס. לשימוש בירקות, גד"ש, מטעים ופרחים.

מתזון 200 Metazon 200

פיתיון גרגרי קטן במיוחד, מוכן לשימוש, לקטילת חלזוניות בירקות, פרחים וצמחי נוי. מאושר גם לשימוש בחקלאות אורגנית

מתזון Metazon

פתיון גרגרי מוכן לשימוש לקטילת חלזוניות ושבלולים בירקות, גד"ש, מטעים, נוי ושדות בור. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

מיקרוטיול Microthiol

תכשיר גופרית, נוח לשימוש, לקטילת אקרית החלודה של ההדר בהדרים. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית