Tag Archive for: Reptiles

נמסיס

נמסיס לקטילת טרמיטים  נמסיס - ניהול, ניטור וקטילת טרמיטים לטיפול מושלם בחוץ ובתוך מבנים.   עם יכולות הניהול, הניטור וההדברה…

אודם

לקטילת תיקנים נמלים וחרקים זוחלים אחרים, לקטילת יתושים בוגרים. תכשיר המכיל שילוב מנצח של 4% ביפנטרין (פרטרואיד) ו-5% אימידאקלופריד (נאוניקוטאיד)…

אלמוג

קוטל תיקנים ונמלים וחרקים זוחלים אחרים

טופגריין TopGrain

פיתיון אטרקטיבי לקטילת נמלת האש ונמלים אחרות. הנמלים נושאות את הפיתיון לקן, המלכה והאוכלוסייה נפגעים והקן מושמד. מידע נוסף

טורפדו Torpedo 30gr

פיתיון מוכן לשימוש בצורת ג'ל המופיע במזרק. לקטילת מינים שונים של תיקנים כגון: תיקן גרמני, תיקן פסים, תיקן מזרחי ותיקן אמריקאי. מכיל פיפרוניל…

אלפא ג’ל Alfa Gel

פתיון מוכן לשימוש בצורת ג'ל המופיע במזרק. לקטילת מינים שונים של נמלים וטרמיטים. מכיל פיפרוניל וחמרי משיכה. הפיתיון מורכב ממרכיבים חדשניים…

מתזון-גן Metazon

מתזון גן פתיון גרגירי לקטילת חלוניות ושבלולים בגן הירק, נוי מטעים ושדות בור.

מתזון Metazon

פתיון גרגרי מוכן לשימוש לקטילת חלזוניות ושבלולים בירקות, גד"ש, מטעים, נוי ושדות בור. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

בזלת Bazelet

פתיון גרגרי אטרקטיבי לקטילת נמלים כולל נמלת האש הקטנה. הנמלים מביאות את הפיתיון לתוך הקן ומאכילות את אוכלוסיית הקן ואת המלכה. בזלת מכילה…

שוהם Shoham

תכשיר פירטרואידי בפורמולציה ייחודית של תרכיז רחיף על בסיס מים. לקטילה יעילה לאורך זמן ארוך יחסית של נמלים, פשפשים, פרעושים, תיקנים וחרקים…