Entries by rimi

העונה בעיצומה

בימים אלה, בבתי אריזה רבים מיישמים את הטכנולוגיה החדשנית SmartFresh . טכנולוגיה זו באה לשמר את איכות הפרי בעת הוצאתו מהאחסון, ובכך נמנע פחת של 10% בפרי.

לשיפור היבול ולהמרצת הצמיחה

הומגרה  תכשיר הזנה טבעי המכיל חומצה הומית. לשיפור הייבול ורמת הבריקס, להמרצת צמיחה וריכוך הקרקע. מגביר יעילות חומרי הזנה ומשפר קליטה של מינרלים ע”י הצמח. ליישום בקרקע או על הנוף.

מוצר חדש

רוקסטאר – תכשיר אזוקסיסטרובין מקבוצת הסטרובילורינים לקטילת מגוון מחלות צמחים, במטעים, ירקות, גד”ש ופרדס.

אתילן

האתילן הינו הורמון הבשלה, הגורם למרבית הפירות והירקות להתקלקל, ועשוי לגרום להפרעות באחסון, לגרום לקלקול של הפרי המאוחסן, פחת גבוה ופסולת שאינה ראויה לשיווק.

SmartFresh

“רימי” משתמשת בטכנולוגיה SmartFresh , טכנולוגיה זו באה לשמר את איכות הפרי בעת הוצאתו מהאחסון, בגין השימוש בטכנולוגיה זו נמנע פחת של 10% בפרי