Products

דיקרזול Dicrazol

לקטילת תריפס הטבק ותריפס קליפורני. פועל כרעל מגע וקיבה. לשימוש בירקות, מטעים ופרחים.

ביטיון Bitayon

תכשיר ביולוגי בצורת פתיון לקטילת עש התמרים הקטן בתמרים. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

איפון Ipon

קוטל טווח רחב של מזיקים בירקות, תבלינים, גד"ש , מטעים וכרמים. תכשיר סיסטמי מקבוצת הניאוניקוטינואידים. פועל כרעל קיבה ובמגע על מערכת העצבים…

רימיטרפ Rimitrap

מלכודת דבק צהובה ללכידת זבוב הזית, זבובונים, עשים למיניהם וכנימות בפלפל. רימיטרפ הינה בצבע ספקטרום ייחודי שנמצא מושך במיוחד והדבק המיוחד…

רימיפוט משחה Rimifoot Paste

משחה דביקה במיוחד. למריחה על יריעות פלסטיק עמידה למשך זמן ממושך. ללכידת חרקים, זבובונים, עשים למיניהם, זבוב הזית וכנימות. מאושר לשימוש…

טופ-טרפ Top-Trap

מלכודת ללכידת וקטילת זבוב הים התיכון. מצטיינת ביעילותה ובנוחות השימוש. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית