כינמין Kinamin

אבקה מוכנה לשימוש לקטילת טפילים חיצוניים בתרנגולות מטילות. טיפול חד פעמי קוטל כינים, קרדית העוף הצפונית, הטרופית וקרדית הנוצה.