ספסן 1015 Safsan

פתיון גרגרי קטן במיוחד, מוכן לשימוש,  לקטילת זחלי פרודניה, לפיגמה ואגרוטיס. לשימוש בירקות, גד"ש, מטעים ופרחים.

סולו בלוק Solo Blox

תכשיר ברודיפאקום בצורת בלוק בעל כושר משיכה גבוה לקטילת חולדות ועכברים במבני המשק החקלאי.

מתזון 200 Metazon 200

פיתיון גרגרי קטן במיוחד, מוכן לשימוש, לקטילת חלזוניות בירקות, פרחים וצמחי נוי. מאושר גם לשימוש בחקלאות אורגנית

מתזון Metazon

פתיון גרגרי מוכן לשימוש לקטילת חלזוניות ושבלולים בירקות, גד"ש, מטעים, נוי ושדות בור. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

מיקרוטיול Microthiol

תכשיר גופרית, נוח לשימוש, לקטילת אקרית החלודה של ההדר בהדרים. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

מייטקלין Miteclean

מקוטל אקריות במטעים, ירקות גד"ש ופרחים. פועל כקוטל מגע וכרעל קיבה.

דיקרזול Dicrazol

לקטילת תריפס הטבק ותריפס קליפורני. פועל כרעל מגע וקיבה. לשימוש בירקות, מטעים ופרחים.

ביטיון Bitayon

תכשיר ביולוגי בצורת פתיון לקטילת עש התמרים הקטן בתמרים. מאושר לשימוש גם בחקלאות אורגנית

בי-סקט Bisect 100

לקטילת מגוון גדול של מזיקים בגד"ש, ירקות ומטעים.

אקרימייט Acrimite

לקטילת אקריות. פועל כרעל מגע. לשימוש בפרדס, מטעים וירקות.